فرآب زیست

سال تاسیس ۱۳۷۷

ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تصفيه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی

5/5 - (4 امتیاز)

طراحی و اجرای سیستم های نانو فیلتراسیون

به طور معمول جداسازی نمک های تک ظرفیتی، دو ظرفیتی و حل شده غیر یونی با وزن ملکولی کمتر از ۲۰۰۰ گرم بر مول، عامل اصلی در انتخاب غشاهای جدید با خواص و ویژگی های ما بین غشاهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون می باشد. محدوده ویژه گی ها و مشخصات فرآیند جداسازی غشاهایی که از طریق این تعریف پوشش داده می شود نانو نام دارد.

استفاده از نانو فیلتراسیون در تصفیه فاضلاب

نانو فیلتراسیون یک فرآیند و فن جداسازی به وسیله غشا است که محدود کاربرد آن بین فرآیند اسمز معکوس و اولترا فیلتراسیون قرار می گیرد و اختلاف های اساسی با این دو فرآیند دارد. غشاهای بکار رفته در فرآیند نانو فیلتراسیون دارای ساختار متخلخل از نوع میکرو با قطر روزنه های کمتر از ۲ نانو متر بوده و از مواد پلیمری که در بیشتر حالت ها دارای بار یونی می باشند ساخته شده اند.

فرآیند نانو فیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب

در حال حاضر غشاهای نانو در بخش های مختلف صنایعی چون بیو تکنولوژی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی ها و مشخصات اصلی و اساسی فرآیند نانوفیلتراسیون عبارتند از:

  • جرم مولکولی ذرات و مولکول های احتباس شده توسط این غشا بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم بر مول قرار می گیرد.
  • میزان احتباس ذرات باردار تابع بار یونی آن ها می باشد نه جرم مولی آنها.
  • محدوده اعمال فشار در این فرآیند در مقایسه با فرآیند اسمز معکوس کمتر و بر عکس دبی جریان عبوری به مراتب بیشتر از فرآیند اسمز معکوس می باشد.
  • دبی جریان خروجی و عبوری از غشاهای نانو بر اساس آنالیز تئوری دو پدیده نفوذ و جابجایی قابل توصیف است.

منبع : farab-zist

به این مطلب امتیاز دهید

برای امتیاز دهی روی ستاره کلیک کنید

5/5 - (4 امتیاز)
Print
Telegram
WhatsApp
Email
طراحی و اجرای سیستم های نانو فیلتراسیون